Omgaan met specifieke gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. Of het nu gaat om een chronische ziekte, een beperking of een psychische aandoening, het is belangrijk om de juiste ondersteuning en zorg te krijgen.

Er zijn tal van organisaties en initiatieven die zich specifiek richten op bepaalde gezondheidsproblemen. Zij bieden informatie, advies en lotgenotencontact aan mensen met dezelfde diagnose. Ook zijn er vaak patiëntenverenigingen actief rond specifieke aandoeningen.

Artsen en andere zorgverleners hebben veel kennis over en ervaring met het behandelen van bepaalde gezondheidsproblemen. Schakel hen in voor advies op maat. Ook kunnen zij doorverwijzen naar gespecialiseerde behandelaren of instanties.

Accepteren en omgaan met een chronische ziekte

Als je te horen hebt gekregen dat je een chronische ziekte hebt, is dat vaak een schok. Het is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Accepteren dat je ziekte chronisch is, vraagt tijd en aanpassing.

Probeer de ziekte een plek te geven in je leven. Sta stil bij je gevoelens en praat erover met naasten. Maak gebruik van patiëntenverenigingen om lotgenoten te ontmoeten. Blijf positief en focus op dingen waar je wel invloed op hebt.

Leven met een lichamelijke beperking

Een motorische, visuele of andere lichamelijke beperking heeft impact op je mobiliteit en zelfstandigheid. Gelukkig zijn er hulpmiddelen en aanpassingen die het dagelijks functioneren makkelijker maken.

Informeer naar de mogelijkheden voor hulpmiddelen bij je behandelend arts of maatschappelijk werk. Denk aan een rolstoel, scootmobiel, blindengeleidehond of woningaanpassingen. Er zijn subsidies en vergoedingsregelingen voor hulpmiddelen.

Omgaan met een psychische kwetsbaarheid

Psychische problemen als depressie, angst en verslaving kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren. Schaamte en isolement liggen op de loer. Toch zijn er manieren om ermee om te gaan.

Zoek hulp bij de huisarts of psychosociale hulpverlening. Volg een behandeling met medicatie, therapie of coaching. Leer je grenzen kennen en zeg op tijd nee. Blijf sociaal actief en ga stigma tegen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers nemen vaak een zware taak op zich. Het combineren met andere verplichtingen kan veel druk geven. Het is belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen.

Maak gebruik van respijtzorg om af en toe op adem te komen. Zoek lotgenoten om ervaringen mee te delen. Bespreek je belasting met je huisarts. Schakel thuiszorg in voor ondersteuning.

Thema Kernpunten Extra informatie
Accepteren chronische ziekte
 • Geef de ziekte een plek in je leven
 • Praat met naasten over je gevoelens
 • Zoek lotgenotencontact
 • Blijf positief en focus op zelfregie
 • Accepteren is een proces, geef jezelf tijd
 • Blijf sociaal actief en behoud hobby’s
Leven met lichamelijke beperking
 • Maak gebruik van hulpmiddelen
 • Informeer naar vergoedingen
 • Woningaanpassingen
 • Denk ook aan hulp bij vervoer
 • Pas je woning tijdig aan
Psychische problemen
 • Zoek professionele hulp
 • Volg therapie/coaching
 • Bewaak je grenzen
 • Blijf sociaal actief
 • Bespreek suïcidale gedachten direct
 • Volg een dag structuur
Mantelzorgondersteuning
 • Respijtzorg
 • lotgenotencontact
 • Thuiszorg
 • Geef tijdig je grenzen aan
 • Zorg goed voor jezelf

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik een patiëntenvereniging voor mijn aandoening?

Zoek op de naam van je aandoening met de term ‘patiëntenvereniging’ erbij. Ook kun je navragen bij je behandelend arts of de website van je ziekenhuis raadplegen.

Kan ik een beroep doen op de Wmo voor hulpmiddelen?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt vergoedingen voor hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden.

Waar vind ik lotgenotengroepen voor mijn psychische klachten?

Er zijn diverse (online) forums en groepen waar je lotgenoten kunt ontmoeten. Denk aan patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en initiatieven via social media.

Kan ik hulp inschakelen voor de zorg voor mijn partner?

Ja, bekijk de mogelijkheden voor respijtzorg, dagopvang, thuiszorg, vrijwillige hulp of mantelzorgondersteuning bij jou in de regio.

Zijn er subsidies voor woningaanpassingen?

Ja, je kunt subsidie aanvragen voor woningaanpassingen bij je gemeente of via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Informeer naar de voorwaarden.

Hoe bereid ik mij voor op een bezoek aan de huisarts?

Bedenk van tevoren wat je wilt bespreken en maak eventueel een lijstje. Neem je medicijnen en medische gegevens mee. Schrijf na afloop op wat er besproken is.

Waar kan ik terecht voor hulp bij rouwverwerking?

Je huisarts kan je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Ook zijn er rouwverwerkingscentra en lotgenotengroepen. Of ga in gesprek met een geestelijk verzorger.

Concluderend kan gesteld worden dat er voor vrijwel ieder gezondheidsprobleem specifieke ondersteuning en behandeling beschikbaar is. Schakel de juiste hulp in en sta open voor aanpassingen. Blijf de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden. Met de juiste begeleiding valt ook met gezondheidsklachten een waardevol leven te leiden.

Gerelateerde berichten